Farres-Solé Economistes. som un despatx professional dedicat principalment a l’assessorament integral de l’empresa i el seu entorn, creat l’any 1994 pels seus socis fundadors, Salvador Farrés Casas i Manel Solé Rivera, economistes i consultors mercantils. El despatx compta també amb la col.laboració d’una graduada social i de personal administratiu àmpliament qualificat i format, per tal d’oferir als nostres clients la millor qualitat i professionalitat en els nostres serveis, així com un tracte extraordinàriament humà i personalitzat. Oficines: Desde el mes de setembre del 2004, les nostres oficines es troben situades a la Muralla del Carme, nº 22-24 1-1ª de Manresa (davant la céntrica plaça Sant Domènec). Socis Directors: Salvador Farrés Casas i Manel Solé Rivera : economistes, postgraduats en Auditoria de Comptes, assessors fiscals, mercantils i financers. Col.laboradors: Dept. Fiscal i Mercantil: El Departament compta amb titulades de cicle superior administratiu, expertes en comptabilitat i fiscalitat de l’empresa, així com en tot tipus de tramitacions. Dept. Laboral: El Departament compta amb persones amb titulacions universitàries relacionades en Relacions Socials i Laborals, especialistes en administració de personal i Seguretat Social. Col.laboradors externs: El nostre despatx compta amb acords de col.laboració profesional externa amb prestigiosos auditors, bufets d’advocats, gabinets d’enginyeria i agents d’assegurances de la ciutat, per tal poder donar servei als nostres clients en matèria d’auditoria, jurídica, técnica i d’assegurances. Filosofia i vocació de servei: El nostre despatx neix i creix amb el ferm compromís de col.laboració estreta amb els nostres clients en la sempre difícil tasca de planificació i organització de la seva empresa, així com a anar solventant la variada problemática diària de la seva gestió empresarial. La filosofia básica de la nostra firma, doncs, és la de convertir en nostres els problemes dels nostres clients amb l’objecte d’implicar-nos-hi amb el màxim d’esforç i interés per tal d’ ajudar-los a assolir els seus objectius empresarials. Els nostres serveis: Àrea Fiscal: Assessorament tributari. Confecció d’impostos. Optimització fiscal de l’empresa. Assistència a Inspeccions. Planificació successions. Àrea Comptable: Organització i posada en marxa de sistemes comptables Confecció de comptabilitats en suport informàtic. Revisió i supervisió de comptabilitats. Anàlisi de Balanços i Comptes de Resultats.. Informes sobre la situació económica i patrimonial de l’empresa. Confecció Comptes Anuals. Àrea Económica: Estudis econòmic-financers de l’empresa. Anàlisi de rendabilitats i productivitat. Confecció de projeccions econòmiques i simulació. Estudi de costos empresarials. Previsions i gestió de tresoreria. Cash-flow. Àrea Financera i Inversions: Estudi, valoració i selecció d’inversions. Assessorament financer de l’empresa. Valoració d’empreses. Due Diligence legal. Àrea Mercantil: Constitucions, modificacions i dissolucions de societats. Fusions, absorcions, escisions i aportacions de branques d’activitat. Liquidacions de societats. Àrea Auditoria: Preparació i actuacions d’auditoria externa. Revisió i assessorament sobre el control intern de la companyia. Dictàmens i pericials sobre Estats Comptables i Financers. Àrea Laboral: Assessorament normativa laboral vigent. Confecció de fulls de nòmina i cotitzacions a la Seg.Social. Estudi i elaboració de contractes de treball. Jubilació, pensions, viduïtat i invalidesa. Asistencia a Inspeccions. Actes de concil.liació.

Assessoria Empresarial farrés&solé, s.l. Muralla del Carme, 22-24 1r 1a 08241 Manresa Tel. 938 727 601 · Fax 938 721 694 assessoria@farres-sole.com