Skip to main content
 • El nostre Despatx

  Assessorament integral de l’empresa i el seu entorn.

 • El nostre equip

  Economistes, graduats socials i tècnics fiscals i laborals.

 • Els nostres serveis

  Assessorar i acompanyar a les PIME en les seves tasques i obligacions.

Farrés & Solé economistes

Des de 1994 acompanyant a la petita i mitjana empresa en les seves tasques i obligacions administratives fiscals i legals, amb un tracte molt personal i personalitzat i amb un alt grau d’implicació.

Farres-Sole Economistes SLP és un despatx dedicat principalment  a l’assessorament integral de l’empresa i el seu entorn, tot i que també tracta aspectes en àmbits fiscal i financer als particulars.

Va ser creada a l’any 1994 pels seus socis fundadors, Salvador Farrés Casas i Manel Solé Rivera, economistes, post graduats en auditoria de comptes, administradors concursals i pèrits judicials.

Les nostres oficines es troben situades a Manresa, C/ Muralla del Carme nº 22-24 1-1ª (davant de Cal Jorba).


El nostre Equip
Farres-Sole Economistes està format per un grup de professionals (economistes, graduats socials i tècnics fiscals i laborals) àmpliament preparats per oferir i prestar serveis d’assessorament i acompanyament a l’empresa en les seves àrees bàsiques de l’administració com la fiscalitat i tributació, la comptabilitat, finançament i gestió de personal, amb un tracte extraordinàriament humà i personalitzat.
La nostra missió
La nostra missió és assessorar i acompanyar a la petita i mitjana empresa en les seves tasques i obligacions administratives fiscals i legals, amb un tracte molt personal i personalitzat i amb un alt grau d’implicació.
La nostra Filosofia
El nostre despatx neix i creix amb el ferm compromís de col.laboració estreta amb els nostres clients en la sempre difícil tasca de planificació i organització de la seva empresa, així com intentar anar solventant la variada problemàtica diària de la seva gestió empresarial.

La filosofia bàsica de la nostra firma doncs, es el de convertir en nostres els problemes dels nostre clients amb l’objecte d’implicar-nos-hi amb el màxim d’esforç i interès per tal d’ajudar-los a assolir els seus objectius empresarials.
FARRÉS & SOLÉ

Serveis

Àrea fiscal

 • Assessorament tributari

 • Confecció d’impostos
 • Optimització fiscal de l’empresa
 • Assistència a Inspeccions
 • Planificació Successcions

Àrea Comptable

 • Organització i posada en marxa de sistemes comptables
 • Confecció de comptabilitats en suport informàtic
 • Revisió i supervisió de comptabilitats
 • Anàlisi de Balanços i Comptes de Resultats
 • Informes sobre la situació económica i patrimonial de l’empresa. Confecció Comptes Anuals

Àrea Económica

 • Estudis econòmic-financers de l’empresa
 • Anàlisi de rendabilitats i productivitat
 • Confecció de projeccions econòmiques i simulació
 • Estudi de costos empresarials
 • Previsions i gestió de tresoreria. Cash-flow

Àrea Financera i Inversions

 • Estudi, valoració i selecció d’inversions
 • Assessorament financer de l’empresa
 • Valoració d’empreses
 • Due Diligence legal

Àrea Mercantil

 • Constitucions, modificacions i dissolucions de societats
 • Fusions, absorcions, escisions i aportacions de branques d’activitat. Liquidacions de societats

Àrea Auditoria/legal

 • Preparació i actuacions d’auditoria externa
 • Revisió i assessorament sobre el control intern de la companyia
 • Dictàmens i pericials sobre Estats Comptables i Financers

Àrea Laboral

 • Assessorament normativa laboral vigent
 • Confecció de fulls de nòmina i cotitzacions a la Seg.Social
 • Estudi i elaboració de contractes de treball
 • Jubilació, pensions, viduïtat i invalidesa
 • Asistencia a Inspeccions. Actes de concil·liació
T'informem de les darreres

NOVETATS LEGISLATIVES

Serveis